neutralność


neutralność
neutralność {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, DCMc. neutralnośćści, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'postawa polegająca na nieopowiadaniu się po żadnej ze stron konfliktu, pozostawaniu niezależnym i bezstronnym; bezstronność; też: niemieszanie się do cudzych spraw, sporów; obojętność': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zachować neutralność w sporze. Nie przestrzegać deklarowanej neutralności. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}polit. {{/stl_8}}{{stl_7}}'stan prawny państwa nieuczestniczącego w wojnie prowadzonej przez inne państwa, utrzymującego z nimi pokojowe stosunki, co zapewnia nienaruszalność terytorium takiego państwa podczas działań wojennych': {{/stl_7}}{{stl_10}}Proklamować, zachowywać, pogwałcić neutralność. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}polit. {{/stl_8}}{{stl_7}}'status prawny państwa, które zobowiązuje się do niebrania udziału w wojnach oraz do nieuczestniczenia w sojuszach, układach o charakterze polityczno-militarnym i w blokach wojskowych, uzyskiwany po jego międzynarodowym potwierdzeniu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Neutralność Szwajcarii, Austrii. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'niewykraczanie poza przyjęte normy, brak ekstrawagancji': {{/stl_7}}{{stl_10}}Neutralność ubioru, uczesania. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • neutralność — ż I, DCMs. neutralnośćści, blm 1. «bezstronna postawa wobec cudzych spraw, cudzych sporów; bezstronność, obojętność» 2. polit. «prawna sytuacja państwa, rządu, nie biorącego udziału w wojnie toczącej się między innymi państwami i utrzymującego z… …   Słownik języka polskiego

  • neutralizować — ndk IV, neutralizowaćzuję, neutralizowaćzujesz, neutralizowaćzuj, neutralizowaćował, neutralizowaćowany 1. «ustanawiać neutralność, czynić neutralnym» przen. «czynić nieszkodliwym, osłabiać, zobojętniać» Jego złość neutralizowały nowe perspektywy …   Słownik języka polskiego

  • neutralny — neutralnyni 1. «nie skłaniający się w żadną stronę, nie podlegający niczyim wpływom; bezstronny, niezależny» 2. «zachowujący neutralność, nie biorący udziału w konflikcie, w wojnie między państwami; nie należący do żadnej z walczących stron»… …   Słownik języka polskiego

  • zbrojny — zbrojnyni 1. «zaopatrzony w broń, w sprzęt wojskowy; uzbrojony; dawniej też: okryty zbroją» Zbrojna grupa. Zbrojne zastępy. Zbrojna drużyna rycerska. Rycerze zbrojni w miecze. ∆ Siły zbrojne «organizacja militarna oparta na powszechnym obowiązku… …   Słownik języka polskiego

  • neutralizować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, neutralizowaćzuję, neutralizowaćzuje, neutralizowaćany {{/stl 8}}– zneutralizować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} osłabiać lub likwidować szkodliwe działanie; czynić nieszkodliwym : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień